Lidgeld 

Het lidgeld is verschuldigd voor elke spelers/speelster die aangesloten wordt.

 

Voor het eerste kind van een gezin vraagt de club 150 euro, voor het tweede 130 euro en voor het derde 110 euro. De betaling moet gebeuren vόόr 25 augustus 2019 (1 week voor de start van de competitie) via een overschrijving op rekeningnr. BE97 7344 0518 2749 op naam van KFC Werchter met een duidelijke vermelding van de naam van de speler/speelster en de ploeg waarin hij of zij speelt.

Bij betaling ná 25 augustus 2019 stijgt het lidgeld met 25 euro.

Het is dus in uw voordeel om het lidgeld zo spoedig mogelijk te betalen en meteen ook volledig in orde te zijn qua verzekering e.d.

Een speler/speelster voor wie het lidgeld niet tijdig betaald is, zal niet opgesteld worden in de competitie.

 

In het lidgeld zit inbegrepen:

  • Aansluiting bij de voetbalbond, Voetbal Vlaanderen (incl. verzekering ongevallen).
  • Trainingspak (elke 3 seizoenen).
  • Drankbon bij ELKE wedstrijd (uit en thuis).
  • Bon voor hotdog (thuiswedstrijd) / koffiekoek (uitwedstrijd).
  • Alle kosten verbonden aan trainingen en wedstrijden (verplaatsingskosten niet inbegrepen) zoals gebruik van de accommodaties (terreinen, kleedkamers, verwarming, verlichting), voetbalmateriaal (ballen, hesjes, kegels, …) trainersvergoedingen, …
  • Het lidgeld is inclusief BTW.

 

Van elk ingeschreven lid wordt het engagement verwacht om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijddagen

Gedeeltelijke terugbetaling lidgeld via de mutualiteit

 

Via uw mutualiteit kunt u een korting krijgen op het betaalde lidgeld.

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van uw mutualiteit (CM = max. 15,00 €, FSMB = 45,00 €, Liberale Mutualiteit = 35,00 €).

Hiervoor dient u bij uw mutualiteit het document te halen (of te downloaden) en dit ingevuld aan een bestuurslid (bij voorkeur Peter Storms) te bezorgen.

Hij vult de resterende gegevens in en bezorgt dit aan u terug.

Aanvraag Terugbetaling CM
Aanvraag Terubetaling FSMB
Aanvraag Terugbetaling LM