Trainingschema

Trainingschema U6 (°2014-°2015-°2016)
Woensdag 18u00 - 19u00
Trainingschema U7 (°2013)
Woensdag 18u00 - 19u00
Trainingschema U8 (°2012)
Dinsdag 18u30 - 19u45
Vrijdag 18u30 - 19u45
Trainingschema U9 (°2011)
Dinsdag 18u30 - 19u45
Donderdag 18u30 - 19u45
Trainingschema U10 (°2010)
Dinsdag 18u00 - 19u30
Vrijdag 18u00 - 19u30
Trainingschema U11 (°2009)
Maandag 18u30-20u00
Woensdag 18u30-20u00
Trainingschema U12 (°2008)
Maandag 18u00 - 19u30
Woensdag 16u30 - 18u00
Trainingschema U13 (°2007)
Maandag 18u00 - 19u30
Donderdag 18u00 - 19u30
Trainingschema U15 (°2006-°2005)
Maandag 19u00 - 20u30
Woensdag 19u00 - 20u30
Trainingschema U17 (°2004-°2003)
Dinsdag 18u15 - 19u45
Donderdag 18u15 - 19u45
Trainingschema 1st ploeg
Dinsdag 20u00 - 21u30
Donderdag 20u00-21u30
Trainingschema Zaterdagreserven
Dinsdag 20u00 - 21u30
Donderdag 20u00-21u30

Keeperstraining U8 t.e.m. U10
Dinsdag 18u00 - 19u00
Keeperstraining U11 t.e.m. U13
Dinsdag 19u00 - 20u00